VAF group je višedecenijskim radom na nacionalnom i internacionalnom tržištu kreirala identitet mnogobrojnih aplikativnih programa, brendova i kulturnih događaja. Od samog nastanka posluje sa premijum Klijentima fokusirajući svoje poslovanje ka unapređenju i uštedama kroz proverene marketing alate. Shodno tome, višegodišnjim radom i borbom, uspela je da opstane na tržištu, da izgradi i diktira trendove u oblasti merketinga proizvoda i usluga kao i kreiranja novih marketing alata. Za svoja dostignuća iz oblasti inovacija dobila je International Quality Crown award 2013 u Londonu u zlatnoj kateriji izborom između firmi i kompanija iz 118 zemalja koju dodeljuje Internacionalni Bord Direktora.

VAF group sa ponosom može istaći da uživa prestižnu reputaciju u svetu marketinga kroz koju se reflektuje sublimacija zavidnih referenci, iskustva i znanja na tržištu marketinga. Nikad ne praveći kompromis na uštrb kvaliteta uslovilo je izgradnju poverenja i formiranju saradnje sa mnogobrojnim korporativnim Klijentima koji deluju nacionalnim i internacionalnim tržištima. Njihov broj se svakodnevno povećava, što i predstavlja najznačajniju referencu, odnosno preporuku VAF group-a.

MARKETING je najsloženiji, najopštiji i najrazuđeniji žanr u nauci kakvu poznajemo danas. Izrada projekta koga karakterišu korporativni atributi prestavlja marketinški poduhvat koji reflektuje i sublimira sve dimenzije uspešnog marketinga. Stoga VAF group se uvek trudi da Vam prestavi nove alate kojima možete unaprediti Vaše poslovanje.

Iz svojih višegodišnjih poslovnih aranžmana, VAF group selektuje sledeće korporativne Klijente sa kojima je izgradila i odnegovala uspešnu poslovnu saradnju:

Naši Klijenti